Praat u met de juiste betrokkenen?

dialoogisch helpt u participatie serieus in te zetten

Gratis e-book downloaden

Uw vraagstuk

Herkent u één of meer van onderstaande situaties?

U wilt een participatie of cocreatie proces opstarten, maar u weet niet hoe u de juiste mensen in beweging krijgt.

U krijgt het gevoel dat u geen realistisch beeld van de werkelijkheid meer krijgt.
U zoekt manieren om dat te checken.

U wordt onrustig bij het idee veel mensen te betrekken.

Hoe blijft het proces beheersbaar met zoveel mensen? Leidt dit wel tot resultaten?

U zit altijd met de “usual suspects” aan tafel.

U krijgt het gevoel dat u geen realistisch beeld van de realiteit meer krijgt.
U zoekt manieren om dat te checken.

De rol van de overheid verandert en daarmee uw rol ook.

Hoe geeft u daar invulling aan?

Hoe bereikt u wél resultaat met een kleiner budget?

Als u één of meer van de bovenstaande situaties en/of vragen herkent, dan is de kans groot dat wij iets voor u kunnen betekenen.

Ik heb onze HR-strategie, die wij met jullie ontwikkeld hebben, nog eens kritisch gelezen. En na 4 jaar is het nog steeds een goede strategie. Dat is een mooie constatering!
Conny Vermolen, Directeur Personeel & Organisatie Hogeschool van Amsterdam
Dankzij Dialoogisch hadden we een verrassende opkomst van 120% van een altijd al moeilijk te bereiken doelgroep.
Paul Abel, Voorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie, Amsterdam
We zijn niet probleem analyserend te werk gegaan maar op zoek gegaan naar waarde, waardering en energie. Daar zit immers de oplossing. En iedereen komt aan bod in een verrassend speelse maar evenzo serieuze dialoog.
Bart-Jan Kouwenhoven, Toenmalig Directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
Mijn ervaring is dat complexe veranderingsopgaven met behulp van een goede methode hanteerbaar worden gemaakt, mensen uit hun vooroordelen worden gehaald en er wordt richting gegeven.
Wim Korf, Toenmalig directeur DHV Ruimte en Mobiliteit
De inzet is bijzonder creatief. In een omgeving waar veel verschillende belangen spelen weten zij iedereen enthousiast te krijgen om mee te werken. Door de creatieve aanpak is iedere partij in staat om een bijdrage te leveren en aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt.
Gerrie Fenten, Programmamanager Energie en Ruimte Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Als u één of meer van de bovenstaande situaties en/of vragen herkent, dan is de kans groot dat wij iets voor u kunnen betekenen.

Voor publieke organisaties

Dialoogisch werkt voor publieke organisaties die serieus werk willen maken van participatie, interactie en co-creatie. Wij werken met publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, rijks- en onderwijsinstellingen, waterschappen en woningbouwcorporaties. Ons eerste contact is meestal met programma- en projectleiders.

Veel stakeholders

Onze klanten hebben te maken met veel stakeholders, deelprojecten en verschillende belangen. Zij zijn maatschappelijk betrokken en streven naar andere vormen van samenwerking binnen hun werkveld. Zij willen beleid en plannen samen met betrokkenen vormgeven en uitvoeren.

Nieuwe relatie met het werkveld

Voor veel organisaties vraagt dat om een andere rolinvulling en een nieuwe relatie met het werkveld. Dit is vaak een nieuwe tak van sport. Een andere rol en een nieuwe relatie vragen om andere competenties en een andere aanpak. Een aanpak die je voor het publieke domein (nog) met een loep moet zoeken.

Neem contact op met Dialoogisch