Vaak hoor je een bestuurder zeggen:”het draait om de inhoud”. Zichtbare resultaten op straat is waar het om gaat, redeneert de bestuurder. Maar het resultaat van een beleidstraject is meestal een stuk papier in de vorm van een voornemen, afspraak of convenant. En papier is geduldig. Papier is een andere werkelijkheid dan die van de straat.

Wat nou als je meerdere partijen nodig hebt voor zo’n klinkend resultaat? Partijen die elk hun eigen visie hebben op het probleem, de oplossing en de manier om daar te komen.

Een bestuurder wil bijvoorbeeld in zijn regio een krachtige bio-technologische industrie stimuleren. Alléén redt hij het niet, maar samen met een tiental andere gemeenten in de regio is er meer mogelijk. De bestuurder organiseert een conferentie vanuit de gedachte dat hij een sterk verhaal heeft en dat de andere gemeenten zullen gaan voor zijn argumenten. Een conferentie met veel inhoud dus. Uitleggen en proberen anderen met veel informatie te benaderen zodat ze vanzelf zullen zien dat de plannen briljant zijn.

Andere gemeenten echter hebben het beeld van deze bestuurder dat hij weliswaar briljant is, maar verder een man die zijn eigen ideeën maar moeilijk kan loslaten of delen met anderen. Met andere woorden ze hebben het vermoeden dat hij het eigenaarschap niet met anderen zal willen delen. Tegelijk hebben andere gemeenten eigen wensen die de regio kunnen versterken. En voor die wensen ervaren ze weinig ruimte.

Gevolg is dat er een moeizaam proces ontstaat. Er ontstaat een interactie die voor lang niet iedereen transparant is. En….het gaat al lang niet meer over de inhoud. Sommige partijen spelen het spel vriendelijk mee en doen alsof ze een bijdrage willen leveren. In de praktijk hebben ze een ander belang en blijven in de buurt om aangehaakt te blijven. Maar het ergste is nog dat de inhoud en het resultaat kind van de rekening zijn.

Zonder oog voor het proces kun je de inhoud vergeten. Keer op keer merken wij dat proces en inhoud hand in hand gaan en elke bestuurder die dit ontkent en “vooral voor de inhoud” wil gaan, komt van een koude kermis thuis. Als de ideeën niet gedragen worden, zie je de resultaten uiteindelijk niet op straat terug.

De belangrijkste voorwaarde is de erkenning van het belang dat proces en inhoud als een twee-eenheid worden gezien. Vanuit dit inzicht is er een aantal praktische punten die dit concreter kunnen maken.

Tips om te komen tot gedragen inhoud:

  • Erken ten volle dat inhoud en proces hand in hand gaan.
  • Erken dat een nieuwe opzet, ook intern, extra aandacht vraagt.
  • Begin veel eerder dan gebruikelijk met organiseren. Een heel groot deel van de procesinspanning zit in de aanloop naar het uiteindelijke overleg of conferentie. Neem goed de tijd en ruimte om stakeholders mee te nemen in het proces
  • Als het spannend wordt, sta er bij stil en bespreek wat er besproken moet worden.  Voorkom vlucht in vertrouwd gedrag en vertrouwde systemen.
  • Ga ook bij jouw opdrachtgever het gesprek aan over het belang van de combinatie inhoud en proces. [zie E-zine over voortraject]
  • Zorg er voor dat alle betrokkenen in het systeem een  plaats hebben in het gesprek (vereiste variëteit). Borg dit op tijd!
  • Zorg dat het gesprek zo is ingericht dat de deelnemers een gelijkwaardige positie hebben; geen voorzitter is en geen lange inleidingen op de inhoud door gespreksdeelnemers.
  • Werk met de realiteit van dat moment aan kennis en deelnemers.
  • …….