Er is er één die beslist!

Voor een goede co-creatie is het belangrijk dat de grenzen van meebeslissen en andere kaders duidelijk zijn. Dat iemand ergens niet over kan beslissen wil niet zeggen dat hij/zij niet aan tafel kan zitten. Mis de waardevolle inbreng van anderen niet en blijf helder over wie waar over beslist.