Weg met participatie!

Vaak bestaan er misvattingen over wat participatie is. Bij de overheid, maar ook bij participanten. Eén van de misvattingen is dat alles wat elk individu inbrengt, ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd en de wensen van andere participanten zal worden genegeerd.