Soms weet je dat een vraagstuk tijd nodig heeft om tot oplossing te komen, maar jouw baas of iemand anders waar je je afhankelijk van voelt, heeft daar andere ideeen over. Sterker nog, die heeft het idee dat je best een sluitende planning kunt maken waarin je aangeeft hoeveel gesprekken nodig zullen zijn, wat de uitkomsten van die gesprekken zullen zijn en welk standpunt iedere betrokkenen op dat moment heeft. Als je dat niet kunt, zal jouw baas of contactpersoon al snel zeggen: “ja, maar je moet me wel iets geven waarover ik kan beslissen en dan wil ik geen open einde”. Jammer genoeg heeft de wereld steeds meer behoefte aan contact, dialoog en overleg en misschien hier en daar wel ten koste van planning en voorspelbaarheid.