Herken je dit? Je bent ver gevorderd met de voorbereidingen van een participatie-avond. Alle genodigden staan op de lijst, behalve….de groep mensen waar de avond om draait. Vaak worden de groepen die niet geacht worden voor zichzelf te kunnen spreken vergeten. We zien dit vaker bij bijvoorbeeld jongeren, anderstaligen, geestelijk gehandicapten of ouderen.