Ervaringsdeskundigen aan het woord in de gemeente Almere. Een panel van mensen met een beperking praat met de gemeenteraad in het kader van de gemeentelijke verkiezingen. De gemeente doet dit om de ervaringsdeskundigen te horen. En tóch blijkt dan weer dat deze werelden erg ver uit elkaar liggen. Politici die met te veel moeilijke woorden, of te ingewikkelde zinnen proberen uit te leggen wat ze vinden, worden op hun vingers getikt door de mensen met beperking.
Dit debat is georganiseerd door de stichting ABRI een lokale belangenvereniging voor verstandelijk gehandicapten en huis aan huisblad Almere Deze Week. Op zich ook wel opmerkelijk dat de gemeente dit niet zelf heeft geïnitieerd.

Lees het artikel

Artikel uit de Volkskrant van 19 februari 2018 , Charlotte Huisman. Foto: Guus Dubbelman/de Volkskrant