dialoogisch helpt u echt verder te komen

lees de referenties & testimonials

Gratis e-book downloaden

Opdrachtgevers

Ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit

 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zeeland
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag
 • Toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat

Organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Provincie Noord Holland
 • Stichting Welzijn Bodegraven
 • Fokker
 • Vilans (kenniscentrum zorg en welzijn)
 • DHV
 • Gemeente Nieuwegein
 • DSM
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Toenmalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ontwikkeling/uitwerking jeugd-, ouderen- onderwijs- , welzijn-, WMO-beleid

 • Gemeente Amsterdam ; Adviesraad voor Diversiteit en Integratie
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Uitgeest
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Arnhem
 • Stichting Jeugdformaat Haaglanden
 • De Nieuwe Amateur, jongerenparticipatie
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Ministerie van OC&W
 • Ministerie van Sociale Zaken
 • Haagse Hogeschool/TNO/jeugdzorginstellingen
 • TU Delft

Democratische Vernieuwing

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Omgevingsmanagement

 • Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft

Energietransitie

 • Toenmalige ministerie van VROM

Evaluaties

 • Onderwijscentrum voor de Binnenvaart
 • Commissie Regionaal Overleg Schiphol
 • Veiligheidsregio Utrecht
 • Veiligheidsregio Zeeland
 • Gemeente Den Bosch

Opleidingen

 • Veranderen als vak
 • Facilitatietrainingen

Testimonials

Hogeschool van Amsterdam

Ik heb onze HR-strategie, die wij met jullie ontwikkeld hebben, nog eens kritisch gelezen. En na 4 jaar is het nog steeds een goede strategie. Dat is een mooie constatering!

Conny Vermolen
Directeur Personeel & Organisatie Hogeschool van Amsterdam

Adviesraad Diversiteit en Integratie, Amsterdam

“Dankzij Dialoogisch hadden we een verrassende opkomst van 120% van een altijd al moeilijk te bereiken doelgroep.”

Paul Abel
Voorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie, Amsterdam

Binnenvaart Branche Unie

“De OCB-dag gaf op voortreffelijke wijze inzicht in het moderne (Europese) binnenvaartonderwijs. De interactieve dialoog die georganiseerd was tussen scholenveld en bedrijfsleven zal zonder meer bijdragen aan concrete acties.”

Erik van Toor
Bestuur Binnenvaart Branche Unie

Gemeente Delft

“Ik heb als wethouder van de gemeente Delft prettig samengewerkt in een uitdagend project waarin op participatieve wijze verschillende stakeholders zich verantwoordelijk moesten gaan voelen om problemen rond fietsparkeren bij stations vernieuwend op te lossen. Met de interventies hebben we zeer relevante resultaten behaald.”

Milène Junius
Wethouder Economie, Vervoer, Spoorzone & Cultuur Gemeente Delft

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft

“We zijn niet probleem analyserend te werk gegaan maar op zoek gegaan naar waarde, waardering en energie. Daar zit immers de oplossing. En iedereen komt aan bod in een verrassend speelse maar evenzo serieuze dialoog.”

Bart-Jan Kouwenhoven
Toenmalig Directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft

Gemeente Utrecht

“Mijn complimenten zoals het thema fietsparkeerbeleid nu gebundeld is en gemeenten versterkt zijn door een verbeterde samenwerking.”

Martin Versteegh
Hoofd afdeling Mobiliteit Gemeente Utrecht

MY-Organization

“Wat een interessante ervaring: een werkconferentie rondom cultuurverandering, management van complexiteit, samenwerking verbeteren. Vliegensvlugge, flitsende werkwijze om tot structuur en structurele gedragen verandering te komen. Integer. Diep. Onvergetelijk.”

Liesbeth Hogervorst
Entrepreneur & connector, consultant MY-Organization

Ministerie van BZK

“Prettige partners in processen: to-the-point, accuraat en zij helpen echt verder te komen.”

Jan-Andries Wolthuis
Ministerie van BZK

Knowledge management

“Being participant in a Syntegration event, I have full confidence that they enable effective and usefull results in organising a common view on and eliciting creative solutions to solve complex, multi-stakeholder problems within a relative short time (3 days).”

Carel Keuls
Advisor Knowledge management

Provincie Zuid Holland

“Ik heb de methode die is ingezet als heel effectief ervaren; persoonlijke belangen kwamen op een zijspoor te gaan, inzet werd het gezamenlijke belang, namelijk de ontwikkeling van het gebied zelf en de rol die iedere partij daarin zou kunnen spelen.”

Nelleke den Boon
Sr. Conceptontwikkelaar Innovatie, Gebiedsontwikkeling, Groen en Gezondheid Provincie Zuid Holland

Ministerie van I&M

“De inzet is bijzonder creatief. In een omgeving waar veel verschillende belangen spelen weten zij iedereen enthousiast te krijgen om mee te werken. Door de creatieve aanpak is iedere partij in staat om een bijdrage te leveren en aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt.”

Gerrie Fenten
Programmamanager Energie en Ruimte Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hogeschool van Amsterdam

“De dialoogsessies over het onderwerp “hoe kan ik mijn kwaliteiten en die van mijn collega’s optimaal benutten voor de Hogeschool van Amsterdam “ zijn op een creatieve wijze gefaciliteerd. De Out of the box benadering werd zeer gewaardeerd. De inhoud van de sessies hebben uiteindelijk geleid tot de formulering van de HR-strategie.”

Conny Vermolen
Directeur Personeel & Organisatie Hogeschool van Amsterdam

DHV

“Mijn ervaring is dat complexe veranderingsopgaven mbv een goede methode hanteerbaar worden gemaakt, mensen uit hun vooroordelen worden gehaald en er wordt richting gegeven.”

Wim Korf
Toenmalig directeur DHV Ruimte en Mobiliteit