Creatief, effectief & overdraagbaar

over dialoogisch

Gratis e-book downloaden

Antje Tenhaaf

Dialoogisch Antje Tenhaaf

Antje is voor ons de bewaker van essentiële details. Zij laat de kern van de boodschap schitteren.

Ontwerpen, adviseren en begeleiden van complexe interactieve projecten en processen is een vak. Het is het vak dat ik nu ruim twintig jaar uitoefen en ontwikkel. Begonnen bij de overheid en nu 10 jaar als zelfstandig adviseur. Altijd met veel betrokkenheid, bijna altijd met veel plezier en, niet onbelangrijk, met waardering van opdrachtgevers.

Ik geloof dat de meeste oplossingen en antwoorden, juist bij complexe vragen, in de mensen liggen die betrokken zijn. Hun kennis, ervaring, drijfveren en energie is wat er nodig is. Als de groep betrokkenen ‘klopt’, krijg je door het verbinden van hun inbreng eigenlijk altijd levensvatbare resultaten. Vertrouwen hebben in dit proces, in de mensen en in de menselijke maat, is denk ik wat er toe doet en wat ik iedere keer weer leer in ons dialoogisch werk.

Mijn oriëntatie op inhoud is breed: infrastructuur, mobiliteit, gebieds- en wijkontwikkeling, onderwijs, welzijn en ondernemingsraden in MKB en concerns. Een breedte waardoor ik hoop een reële kijk op de samenleving te houden.

Contact met Antje

Guido Kwikkers

Dialoogisch Guido Kwikkers

Guido is onze realiteitscheck. Hij maakt onze aanpak overdraagbaar.

Rode draad door mijn werkzame leven is het op een integere manier verbinden van mensen, organisaties, standpunten en belangen. Als je mij vraagt waar ik blij van word, dan zal ik je vertellen van de grote verschillen tussen mensen en de veelkleurigheid die dat oplevert. Ik vertel je over de kracht van systemen, systeemdynamica en cybernetica. Hoe complexiteit geen belemmering is, maar de werkelijkheid die onderkend moet worden. Ik word enorm blij van de kracht van een grote variëteit aan mensen. Variëteit die de meest complexe uitdagingen effectief kan hanteren.

Vanaf 1984 werk ik voor verschillende (semi)overheidsorganisaties. Als ik ze in een vogelvlucht de revue laat passeren: onderwijs (leraar wis- en natuurkunde), door de overheid gesubsidieerde voorlichtingsinstellingen, het rijk, gemeenten, provincies, kennisinstituten en adviesorganen. Tot 1996 werkte ik in vaste dienst, daarna als zelfstandig adviseur.

Dialoogisch geeft mij de kans om samen met andere professionals onze eigen variëteit te bundelen. Samen kunnen we meer ingewikkelde en complexe opdrachten effectief ondersteunen.

Contact met Guido

Sylvia Fennis

Dialoogisch Sylvia Fennis

Sylvia is de realiteitsoprekker van ons drieën. Haar ideeën lijken onmogelijk maar blijken effectief.

Ik houd van het “huh?”-effect. Verrast worden of verward maakt je losser, open voor nieuwe contacten en geluiden. Verbeeldt het ook nog de essentie van het onderwerp dan is er direct focus, dat maakt een bijeenkomst of het proces efficiënter en effectiever.

Vanuit Percesyl geef ik sinds 1999 vorm aan belevenissen. Mijn ideeën over ‘betrekken door verbeelden’ hebben zich ontwikkeld  vanaf 1988 in de tijd dat ik werkzaam was bij de overheid als onderzoeker, trainer en beleidsmedewerker op het gebied van personeelsmanagement ( Universiteit van Amsterdam, Sociale dienst Utrecht en Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Opgroeien in Afrika en Azië was voor mij een goede bodem voor het zien en aangaan van onverwachte verbindingen. Er is weinig dat ik niet in overweging neem. Zowel bij mensen als bij materialen denk ik “ja, zo kan het ook”. Analytisch vermogen, achtergrond als psycholoog en werkervaring maken de vormgeving van belevenissen effectief.

Samenwerken met Antje en Guido is altijd dialoogisch; constructief, versterkend en ook gewoon leuk. Dialoogisch laat het samenwerken beleven.

Contact met Sylvia